Sdělení o činnosti fotoklubu v době nouzového stavu - aktualizace

2020-04-15

Současná situace s šířením nové virové nákazy má samozřejmě v tomto období vliv také na činnost našeho fotoklubu. Opatření stanovená vládou České republiky mají dopad na všechny občany naší země, zřejmě se však jedná o jedinou možnost, jak situaci zvládnout. Jelikož se v rámci naší obvyklé činnosti nevěnujeme pouze setkávání členů, ale také veřejným prezentacím a dalším aktivitám, sdělujeme všem zájemcům o dění v našem fotoklubu následující:

  1. Schůzky členů Fotoklubu Havířov se až do okamžiku zrušení nařízení vlády o uzavření kulturních domů a restauračních zařízení ruší. Domovem našeho fotoklubu je Kulturní dům Petra Bezruče v Havířově a ten je v současné době pro činnost zájmových skupin postaven mimo provoz. Nebudeme v této chvíli složitě vyhledávat jiné možnosti zajištění prostor pro naše schůzky a počkáme na okamžik, kdy budou nařízená omezení zrušena.
  2. Výstava v Galerii Po schodech s původním datem zahájení v pondělí 6. dubna 2020 byla zrušena. Městská knihovna v Havířově také spadá do režimu uzavření veřejně přístupných prostor. Čekali jsme na vývoj situace a doufali v to, že se výstava bude moci uskutečnit třeba ve zkrácené lhůtě v průběhu května. Nestalo se, výstavní prostory budou moci být otevřeny nejdříve koncem května, což znamená pro tuto výstavu definitivní konec. Nyní už se můžeme plně soustředit na to, zdali se v plánovaném termínu 8. června 2020 podaří zahájit další výstavu, a budeme mít ještě hromadu starostí s tím, kdo bude vlastně od června vystavovat. Na řadě byli kolegové z polského fotoklubu BTF Bielsko-Biala, současná situace se zákazem pohybu osob přes hranice tomu ale vůbec není nakloněna. Budeme muset asi program v galerii poněkud upravit.
  3. Fotoklub Havířov je od podzimu loňského roku zapojen do Moravskoslezského mapového okruhu, což je projekt založený na výměně a hodnocení kolekcí fotografií mezi dvanácti fotokluby z Moravy a Slezska. Fotoklub Havířov sděluje svým partnerům v Mapovém okruhu, že jsme již v posledních dnech měsíce března zvládli i v této mimořádné situaci vyhodnotit poslední dvě mapy a odeslat vše pořadateli. Tímto jsme svou premiérovou účast v mapovém okruhu úspěšně uzavřeli a budeme netrpělivě čekat nejen na celkové výsledky, ale také na další vývoj situace v zemi. Byla by totiž velká škoda, kdybychom všichni společně přišli o závěrečné setkání účastníků mapového okruhu plánované na konec června …

Vývoj situace v zemi nadále bedlivě sledujeme a naši činnost budeme operativně přizpůsobovat aktuálním podmínkám. Pokud by se opatření stanovená vládou ČR prodlužovala a dotýkala se v budoucnu i dalších plánovaných akcí, budeme na to reagovat. Věříme však, že se v co nejkratším možném čase situace uklidní, opatření se zruší a život se v naší zemi vrátí zase do normálu…

Kamil Übelauer, předseda Fotoklubu Havířov, z.s.


Vytisknout článek
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!