FOTOKLUB HAVÍŘOV

spolek amatérských fotografů a příznivců fotografie
IČO: 08239100
spolek je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu L, vložce číslo 18680

Vedení fotoklubu:

Jiří Nohel - předseda fotoklubu - info@jirinohel.cz - tel. 777196935
Vlastimil Schindler - člen výboru fotoklubu - schindlerv@seznam.cz - tel. 608551964
Pavel Žáček - člen výboru fotoklubu - paja.bobr@seznam.cz - tel. 737238155

Pro komunikaci používejte e-mailovou adresu Fotoklubu Havířov: fotoklub.havirov@seznam.cz

Členské schůze fotoklubu:

Pravidelná setkání členů se konají většinou každé první, třetí a případně páté úterý v měsíci od 18 hodin v době platnosti letního času a od 17 hodin v zimním čase v Kulturním domě Petra Bezruče v Havířově, učebna 323. V červenci a srpnu se schůzky nekonají. Některé schůzky jsou nahrazeny plánovanými akcemi a tudíž nejsme v učebně přítomni.

Několik slov o historii a současnosti Fotoklubu Havířov

Havířovský fotoklub dlouho existoval již před rokem 1989. Díky své početné členské základně patřil mezi největší fotokluby v tehdejším Československu. Po roce 1990 však jeho činnost začala pozvolna upadat, až nakonec došlo k jeho úplnému zániku. Důvodem byla především skutečnost, že spousta fotografů začala v oboru fotografie soukromě podnikat a o kolektivní činnost již nebyl zájem.

První krůčky směřující ke znovuzrození fotoklubu se objevily někdy v průběhu roku 2002, kdy se několik nadšenců začalo náhodně setkávat a vyměňovat si své zkušenosti. Po čase se skupinka těchto lidí rozhodla kontaktovat některé členy bývalého fotoklubu a na jaře roku 2003 došlo k prvnímu oficiálnímu setkání nového Fotoklubu Havířov. Schůzky se konaly v ateliérech, v hospodách či kavárnách. S přibývajícími členy ale tato situace začala být neúnosná a proto došlo k dohodě s MKS Havířov, které od září roku 2003 poskytlo fotoklubu nejen zázemí, ale také podporu.

Členové Fotoklubu Havířov se začali veřejně prezentovat se svými fotografiemi nejen v rámci společných výstav na půdě našeho města, ale také například na Národní výstavě amatérské fotografie ve Svitavách. Vyzdvihnout lze například rok 2005 a úspěch rovnou tří členů Fotoklubu Havířov na této celorepublikové výstavě. Některé další úspěch jsou uvedeny v sekci Aktivity našich členů.

Fotoklub Havířov je zakladatelem tradice Výstav regionálních fotoklubů (dnes pod názvem REGIONFOTO) a jejich pořadatelem. První ročník se uskutečnil v roce 2005 a tyto výstavy se na půdě našeho města konají ve dvouleté periodě dodnes. Prezentuje se na nich společně vždy několik desítek fotografů z fotoklubů pocházejících z oblasti karvinska, ostravska, těšínska a frýdecko-místecka. Průměrně se na nich představuje více než 80 autorů z 10 fotoklubů. Tato akce se stala již velmi prestižní záležitostí, jde zřejmě o největší výstavu podobného druhu v naší zemi. V některých ročnících se této společné regionální prezentace účastnili také fotokluby ze sousedního Polska. Fotoklub Havířov získal v rámci osmého ročníku konaného v roce 2019 cenu za nejlepší výstavní expozici mezi jedenácti zúčastněnými fotokluby.

A současnost? Počet členů členské základny se pohybuje kolem 10-15, počty se průběžně mění. Jde o přirozený jev, někteří členové odcházejí a jiní přicházejí. Jsme volné sdružení osob se stejnou zálibou, kterou je fotografie. Udržujeme velmi úzké a přátelské kontakty s nedalekým Fotoklubem Orlová, občas jsme v kontaktu s našimi polskými kolegy z Bialska-Biale. Sdílíme navzájem své zkušenosti, pořádáme skupinové akce, někteří z nás publikují, společně vystavujeme. V budově Městské knihovny v Havířově provozujeme od roku 2013 svou vlastní Galerii Po schodech, kde máme trvalou možnost prezentace fotografické tvorby nejen našich členů. Chceme být v našem městě vidět a svou činností přispívat do havířovské kulturní mozaiky. Snad se nám to daří a snad tomu tak bude i nadále…

V červnu roku 2019 získal Fotoklub Havířov zápisem do spolkového rejstříku právní formu.


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!