www.fotoklub-havirov.cz
při MKS Havířov
sdružení amatérských fotografů
vyber20
Lago Limides - Monte Lagazuoi
B-52 Stratofortress

Ohlédnutí za 6. výstavou regionálních fotoklubů

2015-05-25

Přibližně před měsícem byla ukončena Výstava regionálních fotoklubů. Akce, kterou náš fotoklub pravidelně organizuje. Velká přehlídka tvorby amatérských fotografů sdružených ve fotoklubech zdejšího regionu dopsala již svou šestou kapitolu. A jak budeme na letošní ročník pohlížet?

Výstavy se zúčastnilo celkem 10 fotoklubů, což je stejně, jako před dvěma lety. Vzhledem ke kapacitě Výstavní síně Viléma Wünscheho v Kulturním domě Leoše Janáčka v Havířově je to zřejmě optimální stav. Každý zúčastněný fotoklub obsadil svůj vlastní sektor odpovídající svou velikostí avizovanému počtu vystavujících autorů. Některé fotokluby mohly určitě svůj přidělený sektor využít efektivněji (nějaká volná místa v plochách ještě určitě byla), uspořádání expozic však bylo plně v jejich kompetenci. Na výstavě se prezentovalo více než 80 autorů, každý většinou dvěma fotografiemi, což je pro tento typ výstavy asi ideální počet. Přeci jen šlo prioritně o prezentaci fotoklubů, nikoliv autorskou výstavu.

Vernisáž výstavy se konala v pondělí 30. března 2015. Potěšující byl velký počet hostů a také výrazné množství přítomných členů jednotlivých fotoklubů. Plná výstavní síň určitě udělala radost každému vystavujícímu autorovi a byla určitým příslibem solidního všeobecného zájmu o naši společnou akci. Výstava byla zahájena společným přípitkem všech předsedů zúčastněných fotoklubů.

6vrf vernisaz
6vrf foto

Ačkoliv naše výstava nebyla koncipována jako soutěžní, využili jsme příležitosti a nechali jsme úroveň výstavních expozic posoudit odbornou porotou složenou z lektorů společnosti Zoner, která se programově podílela na doprovodné akci výstavy s názvem Zoner FotoDen. Společnost Zoner věnovala třem nejlepším fotoklubům hodnotné věcné ceny a stanovila toto pořadí:

  1. Fotoklub K3 Bohumín
  2. Fotoklub Zvonek Dolní Žukov
  3. Fotoklub Steel Třinec a Fotografický obzor Český Těšín

Pořádající Fotoklub Havířov byl oceněn cenou útěchy :)

dsc_0033_fotokluby

Bez ohledu na toto pořadí lze ale konstatovat, že se autoři s výstavou vypořádali důstojně a k vidění bylo mnoho zajímavých fotografií. Výhodou většího počtu vystavujících autorů bývá velká rozmanitost témat a námětů, což je vždy plusem pro návštěvníka výstavy a platilo to i v tomto případě.

Fotografování ale není sportem a tak se dá jen stěží celá akce hodnotit nějakými body či známkami. O tom, zdali byla výstava úspěšná či nikoliv, se mohou nyní vést dlouhé diskuse uvnitř zúčastněných fotoklubů. Pokud se však opřeme o fakta, musíme akceptovat, že výstavní síň byla zaplněna pouze během vernisáže a v průběhu výstavy se návštěvníci do suterénu kulturního domu podívali jen sporadicky. Tajným přáním organizátorů (a jistě i vystavujících autorů) bylo, aby akce přilákala do výstavní síně o něco větší počet návštěvníků, než jich nakonec za čtyři týdny trvání výstavy přišlo. Tato akce už přeci jen není v kulturním dění v našem městě žádnou novinkou, hovoříme zde už o desetileté tradici! Určitým námětem k zamyšlení je tedy otázka, jaký má vlastně v dnešní době fotografie jako taková potenciál přilákat do výstavních síní adekvátní počet návštěvníků, pokud se jedná o amatérskou tvorbu, jakou svým počínáním reprezentujeme? Výše vstupného negativní roli určitě nesehrála, dvacetikoruna za vstup je částka vskutku symbolická. Možná to vše ale zapadá do kontextu současného trendu snižujícího se zájmu lidí o kulturu obecně…

Pro propagaci akce jsme jako organizátoři udělali snad vše, co bylo za daných okolností možné. Velkoplošné banery a plakáty v centru města, letáky na veřejných místech i v infocentru, poutače na webech, obrazová informace v městském tisku i kulturním magazínu města, reklama na Facebooku, článek v regionálním tisku, informace na webech fotoklubů (nutno však podotknout, že nikoliv všech), dokonce i reklama na webech fotografických serverů či reklamní šoty v kině Centrum měsíc před akcí. Bylo to vše dostačující? Pravda – billboardy jsme nerealizovali, možná to budeme muset udělat příště… Víme, že vždy se dá udělat více, ale výroba a distribuce propagačních materiálů je také o financích a za podmínek, které jsme měli, jsme učinili asi maximum možného. Můžeme se ale také zamyslet nad tím, jak velký význam vlastně naše společná výstava v očích veřejnosti či veřejných institucí má? Nelze například přehlédnout skutečnost, že ačkoliv bylo na Magistrát města Havířova včas doručeno nemalé množství tištěných pozvánek, na vernisáži se neobjevil ani jeden z čelních představitelů našeho města. Na vernisáž výstavy jsme pozvali i regionální Televizi POLAR, aby natočila nějakou krátkou reportáž. Televize POLAR se dostavila, obrazový materiál natočila, přidělila však této akci svůj vlastní „punc důležitosti“ tím, že reportáž z vernisáže odvysílala až pár dní před samotným koncem výstavy (!) a to ještě pouze v rámci Havířovského expresu. Zřejmě si nepovšimli, že jde o výstavu 10 fotoklubů z celého regionu a šot by si tak možná zasloužil mít své místo poněkud dříve v celoregionálním vysílání, aby se o výstavě dozvěděli i občané měst, jejichž fotokluby se výstavy aktivně zúčastnily. Bohužel reportáže typu „Moravskoslezský region sužuje vítr“ nebo „Na MS v hokeji bude působit 300 zdravotníků“ byly asi pro diváky v tu dobu důležitější. Tyto dva konkrétní příklady nám možná signalizují, že prestiž naší akce ještě ani po deseti letech své existence nedosáhla takové úrovně, jakou by si asi zasloužila …

Co napsat na závěr? Až budeme každý z nás letošní ročník regionální výstavy hodnotit, měli bychom se soustředit spíš na ty pozitivní aspekty, kterých je podle mého názoru drtivá většina. Fotografování je především naší společnou vášní a jsme to my, fotografové a členové zúčastněných fotoklubů, kdo jsme dokázali společně opět uskutečnit výstavu, která svým rozsahem a charakterem nemá v naší zemi obdoby. Přivést najednou 80 autorů do jedné výstavní síně je přeci obdivuhodným počinem, na kterém máme zásluhu všichni společně. Už po dobu 10 let držíme tradici těchto výstav a máme odhodlání v ní pokračovat i nadále. Výstavu konáme pravidelně v nádherné výstavní síni, za což jsme vděčni fungující úzké spolupráci našeho fotoklubu s MKS Havířov. Máme příslib možnosti konat v ní naše společné regionální výstavy i v dalších letech.

Jménem pořádajícího Fotoklubu Havířov děkuji všem zúčastněným fotoklubům za účast a budeme se těšit na setkání v rámci dalšího ročníku, který se uskuteční na jaře roku 2017.

Kamil Übelauer, předseda FKH


Vytisknout článek
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!