www.fotoklub-havirov.cz
při MKS Havířov
sdružení amatérských fotografů
Zelená
Terry4
Shadow2
dance5

Malé ohlédnutí za I. pololetím roku 2016

2016-06-20

Pomalu se blíží konec „školního roku“ a nejen školáci, ale také my, členové našeho fotoklubu, se chystáme na prázdniny. Než se na dva měsíce odmlčíme, zvládneme ještě jednu tradiční kolektivní akci a také poslední členskou schůzi, která proběhne v úterý 28. června.

Není sice důvod k nějakému zásadnímu bilancování, nicméně pár vět malého komentáře určitě neuškodí. V letošním roce dosud proběhlo několik standardních členských schůzek, jejichž program nijak nevybočoval z dlouhodobě zaběhnutých kolejí. Promítání fotografií, umírněná debata, řešení potřebných organizačních záležitostí. V hlavách některých jedinců již nepochybně dozrávají myšlenky na potřebné oživení a zatraktivnění našich setkání, měli bychom mít společný zájem pozvednout jejich úroveň do poněkud vyšších sfér. Je možné, že se o zajímavější průběh schůzek přičiní také noví zájemci o členství, někteří se již na klubu prezentovali a nepochybně mají potenciál vnést do našich řad krapet té nové svěží energie. I my, dlouholetí členové, bychom se ale měli trvale snažit přinášet do kolektivu nová témata a náměty. Čas ukáže, nakolik se nám to bude v nejbližší budoucnosti dařit. Z dlouhodobého hlediska je to totiž jedno ze stěžejních témat našeho úspěšného fungování.

Jakožto fotoklub máme za sebou společnou výstavu v KDLJ, kterou jsme letos v květnu absolvovali společně se členy Fotoklubu Orlová. Výstava se líbila a nám všem vyslala signál k tomu, abychom nepolevili a snažili se být ještě lepší. Divák o nás ví, je ale na nás, abychom jej dokázali přivádět do výstavních síní trvale. Galerie Po schodech také setrvává v nastoleném tempu, právě probíhá již 20. výstava a i nadále bude naší snahou pořádat 6 výstav ročně. Propagace naší činnosti probíhá v rámci možností slušně, v této oblasti bychom se ale měli společně pokusit o jistý posun vpřed – určitě si všichni přejeme dostat se do povědomí veřejnosti ještě více, naše sdružení si to, myslím, vzhledem ke své trvalé dlouholeté činnosti zaslouží.

Počet členů se v tomto okamžiku ustálil na číslovce 13. K ukončení členství se rozhodl náš dlouholetý člen Aleš Bernatík, tímto mu děkujeme za jeho nesporný přínos pro fotoklub a přejeme mu hodně štěstí v jeho dalším působení. Do našich řad naopak přišli 4 noví zájemci, kteří jsou připraveni se po letních prázdninách plnohodnotně zapojit do našich aktivit.

Rád bych popřál všem členům hezké léto, našim sympatizantům také. Na začátku září se opět sejdeme a jedeme dále … :)

Kamil Übelauer, předseda FKH


Vytisknout článek
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!