Ohlédnutí za rokem, který se příliš nepovedl

2020-12-14

Takový byl rok 2020. Rok, který by asi stál za kompletní vymazání a zasloužil by si druhý pokus. Jak ho prožil náš fotoklub? Bilancujeme v malém ohlédnutí …

Na začátku roku jsme měli hromadu smělých plánů a rok 2020 měl být nabitý událostmi a akcemi. Nakonec nabitý opravdu byl, ale bohužel událostmi zcela jiného charakteru.

Hned po Novém roce jsme nainstalovali již svou třetí společnou výstavu v polském partnerském městě Jastrzebie-Zdrój a ta byla v místním domě kultury k vidění do konce ledna. Byla to první a poslední akce v tomto roce, která proběhla podle plánu a bez komplikací. Pak se objevil koronavirus a začalo dlouhé období plné nejrůznějších omezení, zákazů, příkazů a nařízených opatření. Vše mělo samozřejmě zásadní dopad i do činnosti našeho spolku.

První šrámy utrpěl 18. ročník Moravskoslezského mapového okruhu, kterého jsme se premiérově účastnili. Závěr celého ročníku, který byl zahájen již v listopadu roku 2019, musel v jarních měsících proběhnout v náhradním režimu. Je vlastně úspěchem, že byl okruh dokončen a že se závěrečné společné setkání účastníků s vyhodnocením soutěže mohlo na konci června vůbec uskutečnit. Napomohlo tomu krátkodobé zlepšení koronavirové situace v letním období, kdy došlo k dočasnému rozvolnění omezujících opatření. Fotoklub Havířov obsadil mezi 12 účastníky soutěže konečné 5. místo, což je při premiérové účasti rozhodně úspěch a povzbuzení do dalšího ročníku.

Další rány dostával náš fotoklub postupně v rámci celého roku. Sídlem a místem pro konání našich schůzek jsou prostory v Kulturním domě Petra Bezruče v Havířově. Dokud byla aplikována v naší zemi nejrůznější protikoronavirová opatření, byly pro nás dveře kulturního domu uzavřeny. Počet schůzek se tak v letošním roce dá jednoduše spočítat na prstech jedné ruky a pokud schůzky proběhly, vždy to bylo v sotva polovičním (a mnohdy ani to ne) počtu členů. V tomto byla situace doslova tristní …

Své dostala co proto také naše Galerie Po schodech. Na začátku února byla ještě podle původního plánu zahájena výstava členů Fotoklubu Orlová, v jejím průběhu už ale došlo k první vlně období uzavírek galerií. Pak už se plánovaný program začal bortit jako domeček z karet. Když už se pro někoho z dalších autorů otevřela během roku možnost výstavu nainstalovat, bylo to spojeno s nemožností konat vernisáž či dokonce s úplným uzavřením objektu knihovny během výstavy. V takovémto omezeném režimu vystavoval Fotoklub Zvonek a na konci roku také čtyři naši členové se svou společnou expozicí Krakow. Tři zájemci, kteří měli přidělené své termíny, byly nuceni svou letošní plánovanou výstavu úplně zrušit. Z organizačního hlediska šlo o neustálé změny termínů i vystavujících, předělávání plakátů, desítky zbytečně rozesílaných emailových zpráv – prostě vše, co si každý organizátor čehokoliv nesmírně přeje. Je konec roku a v situaci, jaká panuje v těchto dnech, bychom nyní měli plánovat výstavní program na příští rok. Plánovat můžeme, ale v dnešní době je to vše bez záruky …

Poslední ránu dostal náš fotoklub na konci roku. V průběhu srpna a září se situace s šířením koronaviru v naší zemi na krátkou dobu zlepšovala a tak jsme s nadějí hleděli vstříc naší velké výstavě v Havířově, kterou konáme vždy po dvou letech a měla se konat v říjnu. Přizvali jsme k ní naše hosty z polského fotoklubu BTF Bielsko-Biala a mělo jít o jakési světlo na konci kulturního tunelu v tomto pokaženém roce. Nebylo. Světýlko zablikalo a rychle zhaslo. Už před zahájením výstavy vstoupila v platnost další řada protikoronavirových opatření a znemožnila uspořádat vernisáž s hosty. Poslední hřebík byl pak zatlučen pouhé tři dny po zahájení výstavy – kulturní dům byl nakonec zcela uzavřen! Na konci října bylo provozovatelem galerie rozhodnuto o prodloužení výstavy o jeden měsíc s tím, že existovala jakási malá naděje na její znovuotevření. Nestalo se a na začátku prosince byla výstava v tichosti ukončena. Výstava, která trvala dva měsíce, otevřena byla tři dny a vidělo ji sotva pár lidí, kteří to před jejím uzavřením stihli. Tohle se bude těžko někdy překonávat …

V prosinci byl s měsíčním zpožděním zahájen 19. ročník Moravskoslezského mapového okruhu a start soutěže je samozřejmě také ovlivněn současnou situací. Není pochyb, že i on proběhne velmi nestandardně. Lze však v dnešní době vůbec očekávat, že něco bude fungovat bez problémů? Nelze. O předvánočním posezení, které také každoročně konáme ve druhé polovině prosince, jsme se už po tom celoročním fiasku ani neodvažovali uvažovat …

Přes všechna tato konstatování se však sluší a patří uvést, že v našem případě se jedná stále jen o zájmovou činnost a žádná z uvedených „příkoří“ nikoho z nás neohrožuje na životě ani na existenci. Prostě nám jen nevyšlo pár věcí a rok neproběhl podle původních plánů. Neutrpěli jsme žádné finanční ztráty, fotografování a činnost s ním spojená není živobytím nikoho z nás. Není tedy na místě naříkat, protože by to nebylo férové vůči lidem, kterým současná situace způsobuje nemalé finanční ztráty a komplikuje životy v daleko větší míře. Našim přáním je, aby celý koronavirus odešel tam, odkud přišel, a nejen my, ale lidé v celé společnosti se mohli vrátit k tomu, co dělají rádi a dělali naplno do té doby, než se objevil. Pak i činnost našeho fotoklubu snad najede do dřívějších kolejí a budeme se moci se všemi příznivci fotografie opět setkávat na výstavách či společných akcích.

Věřme, že lepší časy přijdou co nejdříve …

Kamil Übelauer předseda Fotoklubu Havířov


Vytisknout článek
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!