Činnost Fotoklubu Havířov je pozastavena, obnovena bude od září

2021-04-17

Činnost našeho fotoklubu byla od března loňského roku (doba vzniku pandemické situace) silně omezena a v současné době je zcela zastavena. Problém zvaný Covid-19 bohužel nekončí a stále platná nejrůznější omezení znemožňují plnohodnotnou činnost kolektivů. Nelze provozovat výstavní činnost, nelze pořádat skupinové akce a nelze se ani scházet v prostorách našeho sídla. Poslední setkání členů našeho fotoklubu proběhlo v rámci zahájené (a prakticky ihned předčasně ukončené) výstavy fotoklubu v říjnu loňského roku v Havířově, od té doby jsou všichni členové pouze v korespondenčním kontaktu. Jedinou aktivitou uplynulého období byla účast fotoklubu v 19. ročníku Moravskoslezského mapového okruhu, kdy jsme průběžně hodnotili (bohužel individuálně a pouze elektronickou cestou) kolekce fotografií ostatních účastníků této celoroční soutěže.

Jakmile dojde ke zlepšení pandemické situace a pominou veškerá omezující opatření, činnost Fotoklubu Havířov bude obnovena. Platí to rovněž pro restart výstavní činnosti v naší Galerii Po schodech, která je neustálými opatřeními samozřejmě také dlouhodobě omezována a výstavní činnost v ní byla rovněž přerušena. Termín obnovení naší činnosti neznáme, doufáme však v to, že k němu dojde od září …

Kamil Übelauer, předseda spolku


Vytisknout článek
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!